http://www.kalaba.bel.tr

 
Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu
Tüzel Kişinin Ünvanı :   
Tüzel Kişinin Adresi :   
Yetkili Kişinin T.C. Kimlik No :   
Yetkili Kişinin E-mail Adresi :   
İstenilen Bilgi veya Belgeler :   
 
 
 
 

Diğer Belediyeler