http://www.kalaba.bel.tr

 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliği
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
On-line Bilgi Edinme Başvuru Formları
Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu
                                                                  info@kalaba.bel.tr

Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu
                                                                  ozkan@kalaba.bel.tr
 
 
 
 

Diğer Belediyeler